Onderstaande overzicht van de stamhouderopvolging is een opsomming van Boeddha’s en leraren die de Dharma hebben doorgegeven t.m. eerw Jiyu-Kennett, een Engelse monnik die de Orde van Boeddhistische Contemplativen heeft opgericht.

Nr. Naam:*1 Titel: Betekenis: Periode:
Onderstaande 3 Boeddha’s zijn de laatste 3 van de Glorieuze Aeon (Alamkarakakalpa):
998ste Bibbashibutsu Daioshõ Vipasyin Boeddha Duidelijk hebben gezien 90 Kalpa’s geleden
999ste Shikibutsu Daioshõ Sikhi Boeddha Dicipel van krachtige Ontwaakde 31 Kalpa’s geleden
1000ste Bishafubutsu Daioshõ Visvabhu Boeddha Compleet Ontwaakde
Onderstaande 4 Boeddha’s komen uit het virtueuze Aeon (Bhadrakalpa):
1ste Kurasonbutsu Daioshõ Krakucchanda Boeddha Priester van het Kalpa van de Ontwaakde Huidige kalpa
2de Kunagonmunibutsu DaioshõKanakamuni Boeddha Gouden sage Ontwaakde Huidige kalpa
3de Kashõbutsu Daioshõ Kasyapa Boeddha Schijnend veroorzaakte Ontwaakde Huidige kalpa
4de Shakyamunibutsu DaioshõSakyamuni Boeddha Shakya wijsheid, de Ontwaakde 450 – 370 v Chr.
De 27 Indiase Patriarchen:
1ste Makakasho DaioshõMahakasyapa Grote schijnende Veroorzaker rond 400 v. Chr.
2de Ananda Daioshõ Ananda Hij die vreugde brengt rond 400 v Chr.
3de Shõnawashyu Daioshõ Sanakavasa Natuurlijk gewaad
4deUbakikuta DaioshõUpaguptaDuidelijk hebben gezienrond 300 v Chr.
Daitaka Daioshõ
Mishaka Daioshõ
Bashumitsu Daioshõ
Butsudanandai Daioshõ
Fudamitta Daioshõ
Barishiba Daioshõ
Funayashya Daioshõ
Anabotei Daioshõ
Kabimora Daioshõ
Nagyaarajyuna Daioshõ
Kanadaiba Daioshõ
Ragorata Daioshõ
Sõgyanandai Daioshõ
Kayashyata Daioshõ
Kumorata Daioshõ
Shyyata Daioshõ
Bashyubanzu Daioshõ
Manura Daioshõ
Kakurokuna Daioshõ
Shishibodai Daioshõ
Bashuashita Daioshõ
Funyomitta Daioshõ
Hannyatara Daioshõ
Bodadaruma Daioshõ
Taisõ Eka Daioshõ
Kanchi Sõsan Daioshõ
Daiî Dõshin Daioshõ
Daiman Kõnin Daioshõ
Daikan Enõ Daioshõ
Seigen Gyoshi Daioshõ
Sekitõ Kisenn Daioshõ
Yakusan Igen Daioshõ
Ungan Donjyo Daioshõ
Tõzan Ryõkai Daioshõ
Ungo Dõyõ Daioshõ
Dõan Dõhi Daioshõ
Dõan kanshi Daioshõ
Ryozan Enkan Daioshõ
Daiyõ Kyogen Daioshõ
Tõsu Gisei Daioshõ
Fuyõ Dõkai Daioshõ
Tanka Shijyun Daioshõ
Chõrõ Seiryo Daioshõ
Tendõ Nyojyo Daioshõ
Eihei Kõsõ Daioshõ
Kõun Ejyõ Daioshõ
Tettsu Gikai Daioshõ
Keizan Jõkin Daioshõ
Meihõ Sotetsu Daioshõ
Shugan Dõchin Daioshõ
Tetsuzan Shikaku Daioshõ
Keigan Eishõ Daioshõ
Chuzan Ryohun Daioshõ
Gisan Tõnin Daioshõ
Shõgaku Kenryu Daioshõ
Kinen Hõryu Daioshõ
Teishitsu Chisenn Daioshõ
Kokei Shõjun Daioshõ
Sessõ Yõhõ Daioshõ
Kaiten Genju Daioshõ
Shõzan Shunshõ Daioshõ
Chõzan Senyetsu Daioshõ
Fukushu Kõchi Daioshõ
Meidõ Yûton Daioshõ
Hakuhõ Gentekki Daioshõ
Gesshû Sõkõ Daioshõ
Manzan Dõhaku Daioshõ
Gekkan Gikõ Daioshõ
Daiyu Esshõ Daioshõ
Kegon Sõkai Daioshõ
Shõun Taizui Daioshõ
Nichirin Tõgõ Daioshõ
Sonnõ Kyodõ Daioshõ
Sogaku Reidõ Daioshõ
Daishun Bengyu Daioshõ
Kohõ Kakugun Daioshõ
Keidõ Chisan Daioshõ
Hõun Jiyu Daioshõ

*1 Daiosho (Jap., ‘Grote priester’)is een eervolle titel van zenmeesters

NAAR BOVEN