Buddha Recognizes Buddha

“Geïnspireerd op de teksten van zenmeester Dogen, onderzoekt Buddha Recognizes Buddha hoe het grondbeginsel van de non-dualiteit tot uitdrukking komt in de boeddhistische beoefening. Eerw. Daishin Morgan beschrijft hoe we onszelf en onze relatie met anderen kunnen begrijpen zonder dat we de wereld opdelen in tegenstellingen van juist en onjuist of goed en kwaad en hoe we hierin een basis voor moreel handelen kunnen vinden. Omdat alle dingen in hun essentie niet los staan van het geheel, is er geen plaats voor een God of iets Absoluut waarvan we vervolgens denken dat het boven of buiten het bestaan zelf ligt. In het eerste gedeelte van het boek, kijkt eerw. Daishin naar de rol van de wil, vertrouwen, hoop, oorzaak en gevolg, acceptatie en andere onderwerpen vanuit het perspectief van non-dualiteit. In het tweede gedeelte geeft hij een interpretatie van de belangrijkste geschriften die regelmatig gebruikt worden in Soto-Zen.

Dit boek neemt de lering dat verlichting niet zomaar een staat is die we ergens in de toekomst kunnen realiseren maar een altijd aanwezige realiteit is, zeer serieus. De werkelijkheid kan niet opgedeeld worden in verlicht en onverlicht bestaan. Eén van de vele implicaties van deze lering is dat zenmeditatie gezien moet worden als een uitdrukking van verlichting en niet als een middel om een doel te bereiken. Daishin verheldert enkele van de implicaties van deze zienswijze en beschrijft de diepe uitwerking die het kan hebben op onze manier van leven.”

‘Buddha Recognizes Buddha’ (176 bladzijden, Engels) is voor 10 euro verkrijgbaar in de Dharmatoevlucht. Als u het per post wilt ontvangen, stuur een email en maak 10 euro plus 2,20 aan verzendkosten over op rekeningnummer XXX t.n.v. De Dharmatoevlucht in Apeldoorn onder vermelding van ‘Buddha Recognizes’.

Hoofdstuk:Titel:Inhoud:
Hoofdstuk 1Onverdeeld bestaan
Hoofdstuk 2Verlichting als wens
Hoofdstuk 3De schipper
Hoofdstuk 6Hoop
Hoofdstuk 7Eindeloos oefenen
Hoofdstuk 8Acceptatie
Hoofdstuk 9Het leven is niet biografie
Hoofdstuk 10Vragen ‘Wat is dit?’
Hoofdstuk 11Over waarden en standpunten
Hoofdstuk 13Oorzaak en gevolg
Hoofdstuk 15De Soetra van Grote Wijsheid: De Werking van Wijsheid
Hoofdstuk 16Sandokai: Trouw aan de Bron
Hoofdstuk 17Samādhi, de Meest Verheven Spiegel: De Geest van Zazen
Hoofdstuk 18Een commentaar op Fukanzazenji – Aanwijzingen bij het Mediteren