Boeddhisme is een gedachtegoed of religie gebaseerd op een spirituele zoektocht. Een zoektocht van een mens naar een betekenisvolle invulling van het leven. Boeddhisme reikt geen oplossingen aan, definieert geen levensdoel. Ze verteld niet hoe je geluk kan vinden. Dat kan ook niet anders want geluk heeft pas betekenis als je het zelf hebt gevonden.

Wel helpt boeddhisme je zoeken. Het helpt en ondersteunt je bij het vormgeven van je zoektocht naar betekenis geven aan jouw leven en het leven van anderen. Ze geeft richting aanwijzingen maar laat het aan jou om deze te herkennen.

Het pad werd vorm gegeven door de Indische prins Siddhartha Gautama, die 2500 jaar geleden het hof verliet op zoek de herkomst van lijden in de wereld en de mogelijkheid om het lijden te beëindigen. Hij bereikte op eigen kracht verlichting en leerde anderen dezelfde weg te bewandelen. Dit pad is van generatie op generatie overgeleverd en vormt de contouren van het hedendaags boeddhisme.

Een van de dingen die boeddhisme stelt is dat het voor een zoektocht heel behulpzaam is om de stilte te zoeken. Stilte geeft je de ruimte om te kijken naar wat er werkelijk gebeurt, los van alles wat je denkt dat nodig is, belangrijk vindt of logisch lijkt.

Iets anders wat boeddhisme zegt is dat het helpt als je inzicht krijgt in de achtergrond van je eigen dagelijks handelen. Dit zorgt er namelijk voor dat je zoektocht niet wordt belemmerd door frictie opgeworpen door je eigen sociale interactie en gedrag. Daarnaast verstoor je op die manier ook niet de zoektocht van je medemens.

Daarnaast geeft het boeddhisme aan dat het heel goed is om van je zoektocht geen zelfstandige onderneming te maken. Anderen kunnen je helpen en zelf kan je ook ondersteund worden door anderen.

Samen vormen deze de drie juwelen die het boeddhisme aanreikt: De stilte en rust van de Boeddha (wat “ontwaakte” betekent), het inzicht van de Dharma (wat vertaald kan worden als “leer”) en de steun van de Sangha (“gemeenschap” of groep van beoefenaars).